Home

GHS01 Betekenis

Inleiding. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens GHS ingedeeld worden in één of meerdere gevarencategorieën van één of meerdere gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het GHS dan de etikettering voor: welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten vermeld worden Explosive (GHS01) Substances and preparations which may explode (very fast combustion) even without the participation of oxygen are marked with this symbol. Flammable (GHS02

Explosief (GHS01) Stoffen en preparaten die ook zonder inwerking van zuurstof tot ontploffing (zeer snelle verbranding) kunnen komen zijn voorzien van dit symbool. Ontvlambaar (GHS02 GHS01 Danger Unstable, Explosive GHS02 Danger or Warning Flammable GHS03 Danger or Warning Oxidising GHS04 Warning Compressed gas GHS05 Danger or Warning Corrosive cat. 1 GHS06 Danger Toxic cat. 1 - 3 GHS07 Warning Toxic cat. 4 Irritant cat. 2 or 3 Lower systemic health hazards GHS08 Danger or Warning Systemic health hazards GHS09 Warning (for cat. 1 Betekenis: GHS01 explosieve stoffen : Producten in de GHS01 klasse kunnen tot zeer snelle verbranding komen waardoor deze exploderen. Het explosiegevaar is mede afhankelijk van de stof zelf, het contact met andere stoffen, temperatuur, schokken of wrijving. Een voorbeeld van een explosieve stof is vuurwerk. GHS02 ontvlambare stoffe Officiële betekenis: Explosiegevaar. Product eigenschappen: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010' uitvoering sticker of vlak bord (Alupanel 2mm) verschillende afmetingen mogelijk; front geheel reflecterend klasse 1 of klasse 3; Deel product via WhatsAp VG

Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen? - Würth

Betekenis veiligheidsbord: Gevaar oxiderende stoffen. Fysieke product informatie: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010' uitvoering sticker of vlak bord (Alupanel 2mm) verschillende afmetingen mogelijk; front geheel reflecterend klasse 1 of klasse GHS01 Instabiele ontplofbare stoffen. Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4. Zelfontledende stoffen of mengsels - types A en B. Organische peroxiden - types A en B GHS02 Zelfontledende stoffen of mengsels - type B, C, D, E en F. Organische peroxiden - types B, C, D, E en F. Ontvlambare gassen - categorie 1. Ontvlambare aerosolen - categorieën 1 en

Lijst van gevarenklassen in GHS - Wikipedi

EXPLOSIEF (GHS01). Instabiele ontplofbare stof. Gevaar voor massa-explosie. ONTVLAMBAAR (GHS02). Licht of uiterst ontvlambare gassen, aerosolen, vloeistoffen en dampen. OXIDEREND (GHS03). Kan brand of explosie veroorzaken (of brand bevorderen). GAS ONDER DRUK (GHS04). Kan exploderen bij verhitting, kan brandwonden of verwondingen veroorzaken Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit.

All GHS hazard pictograms Dokterho

Hieronder staan de volgende GHS symbolen afgebeeld; ontvlambaar, milieugevaarlijk en schadelijk. Deze symbolen staan op de verpakking van een remmenreiniger met de eisen van een GHS etiket. Lees hieronder verder over de betekenis van deze symbolen Hazard symbol Exploding bomb GHS01, signal word: Achtung, in accordance with GHS-Regulation, for labelling explosives and self-reactive materials or mixtures, for indoor and limited outdoor use, suited for plastic bottles and malleable containers, food safe, material: self-adhesive vinyl, weatherproof, UV-resistant, highly adhesive, temperature-resistant from -20 to +80°C, measure: 37 x 52 mm. Betekenis GHS Symbolen GHS01 - Explosief GHS02 - Ontvlambaar GHS03 - Brand bevorderend (oxiderend) GHS04 - Houder onder druk GHS05 - Corrosief (Bijtend) GHS06 - Toxisch (Giftig) GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn GHS09 - Milieugevaarlijk Beveiliging 1 Betekenis van de waarschuwingen 5 Vanderbilt Comfort Bediendeel A6V10316370 01.10.2015 1.4 Betekenis van gevarensymbolen WARNING Waarschuwing . optimale bediening * Afkortingen van de gevarensymbolen voor. Betekenis van pictogram toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << pictaciarius: pictor >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom! Betekenis toevoegen

Alle GHS-gevarenpictogrammen Dokterho

  1. 4 GHS01 Explosief GHS02 Ontvlambaar GHS03 Oxiderend GHS04 Gasflessen Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket . Nadere informatie
  2. GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De GHS systematiek, ontworpen door de Verenigde Naties, is overgenomen door de CLP verordening van 2008, waar de Europesche regelgeving hiervoor is opgenomen
  3. Showcasing a selection of sampler patches, REX loops and Audio from the GHS01 Refill in Reason 9.Follow us at:Facebook: www.facebook.com/GridHorizonSamples/.
  4. The first trailer for our debut sample pack GHS01 - featuring synthwave loops, samples and multi-samples. Follow us at:Facebook: www.facebook.com/GridHorizon..

6-feb-2020 - Veiligheidspictogrammen nodig? Stickers of vlakke bordjes Uitgevoerd volgens de Internationale norm NEN-EN-ISO 7010 Beoordeeld met 5 sterren GHS01 Dgr : 55: View details H260 GHS02 Dgr : 2: View details H302 H312 H318 H332 Water-react. 1: H260 H260 GHS02 GHS01 Dgr : State/Form: 1: View details: Water-react. 1: H260 H260 GHS02 GHS07 Dgr : State/Form: 1: View details: Skin Irrit. 2: H315 H315 Eye Irrit. 2: H319 H31

The GHS hazard pictograms for free downloa

  1. Kit met CLP-waarschuwingsstickers en poster Explosieve stoffen - GHS01. Deze kit bevat alles om gevaarlijke, explosieve stoffen duidelijk te signaleren. U ontvangt 1 enkele waarschuwingssticker om op de kast met gevaarlijke producten te hangen. U kunt kiezen tussen een zelfklevende sticker voor permanente markering of een magnetisch model dat.
  2. GHS01 Explosief . Explosief betekent dat de stof makkelijk kan ontploffen. Hiervoor is geen zuurstof nodig. GHS02 Ontvlambaar. De stof geeft bij 60 °C genoeg damp kan makkelijk branden en mag niet in de buurt komen van warmte bronnen zoals vuur of elektrische vonken. GHS03 Oxiderend. De stof reageert makkelijk met brandbare stoffen. GHS04.
  3. Understanding CLP. The Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation ( (EC) No 1272/2008) is based on the United Nations' Globally Harmonised System (GHS) and its purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles
  4. The store will not work correctly in the case when cookies are disabled
  5. Signs and symbols for biotechnology, life sciences, pharmacy, healthcare, diagnostics, bioinformatics: Gefahrsymbole nach Globally Harmonized System (GHS) can be found here
  6. Eksplosiv - Kvadratisk diamant Piktogram: Eksplosiv Materiale: Selvklæbende vinyl Hæfteevne: Permanent lim Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C Opfylder krav fra: GHS og CL
GHS_gevaren pictogrammen

Eksplosiv - Kvadratisk diamant Piktogram: Eksplosiv Materiale: Selvklæbende vinyl Hæfteevne: Permanent lim Holdbarhed: Kan holde op til 85 ° C Opfyld Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 lúc 01:17. Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung.Với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định quyền riêng tư AKG (GHS01) 프로덕트 가상리뉴얼 --------------------------------------------------------------.. Betekenis van het GHS-gevarenpictogam . De 9 beschikbare pictogrammen met de omschrijving en verklaring zijn hieronder weergegeven. Explosief (GHS01) Stoffen en preparaten die ook zonder inwerking van zuurstof tot ontploffing (zeer snelle verbranding) kunnen komen zijn voorzien van dit symbool ; Wat betekenen de verschillende icoontjes

de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in aanmerking komen als speciale beschermingszone, en de waterrijke gebieden van internationale betekenis overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; b Betekenis van het GHS-gevarenpictogam; Explosief (GHS01) Ontvlambaar (GHS02) Oxiderend (GHS03) Gassen onder druk; Corrosief (GHS05) Giftig (GHS06) Irriterend, sensibiliserend, schadelijk (GHS07) Lange termijn gezondheidsgevaarlijk (GHS08 Betekenis gevaarsymbolen. Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken Conrad - your technology specialist. More than 550,000 products for professionals. 95 years of experience in electronics, information technology, me 14 Posts - See Instagram photos and videos from 'ghs01' hashta part: 811681. +32 (0)52 457 811 be - nl international - site

ghs01 clp: ? ghs02 ghs03 ghs04 ghs05 ghs06 ghs07 ghs08 ghs0 GHS Symbool - GHS01 - Explosiegevaar. GHS Symbool - GHS01 - Explosiegevaar. Geopend tot 17:30 uur 0344 - 745109. Collectie. Besloten Ruimte pictogrammen; Brandbestrijding; Calamiteitenborden; Camerabewaking; Corona Stickers; Eerst hulp & BHV pictogrammen; Evacuatie Pictogrammen; Gebodspictogrammen. © Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. #footer_privacy_policy | #footer.

GHS pictogrammen online kopen GHS symbole

ADR gevaarlijke goederen lijst met CLP / GHS code GHS01. Achtergrond. De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden. ADR is de afkorting van A ccord européen relatif au transport international des marchandises D angereuses par R oute, en heeft betrekking op het vervoer van. 0 Followers, 4 Following, 0 Posts - See Instagram photos and videos from ghs01 (@ghs.more {{GHS exploding bomb}} Slika:GHS-pictogram-explos.svg {{}}{{}}Slika:GHS-pictogram-flamme.svg: Predloga:GHS03 {{}}{{GHS flame over circle}}Slika:GHS-pictogram-rondflam. Ontvlambaar betekenis. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum.Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden brandbaar (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100°C (K4) worden beschouwd als onbrandbaar onder normale omstandigheden, zoals teer Ontvlambaar. snel vlam vattend: ventileer goed bij het verwerken van verven die verdund worden met.

Gevarensymbolen pdf Gevaarsymbolen en hun betekenis FOD Volksgezondhei . g, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken ; Gevarensymbolen Deze veiligheidskaart wordt je aangeboden door Techni Science B.V. Meer informatie of andere handige veiligheids-kaarten voor je BiNaSk of technieklokaal vind je op www.techniscience.com Lange termijn. Shutterstock 컬렉션에서 HD 화질의 Raster Illustration Ghs01 Hazard Pictogram Explosive 스톡 이미지와 수백만 개의 사용료 없는 다른 스톡 사진, 일러스트, 벡터를 찾아보세요. 매일 수천 개의 고품질 사진이 새로 추가됩니다 Hazard symbols GHS01 Explosive+Danger, paper 26 x 37 mm, 1000 pc. roll | other laboratory equipment | Price on reques

Request a quote for part BK GHS01 Manual Technical by Icc The Compliance Center Inc (CAGE Code 4S9P8) of National Stock Number 7610016619882. Quote more part numbers under Federal Supply Code at competitive prices. Guaranteed quotes for BK GHS01 back within 15 minutes, 24/7 x 365 Giá: 535.000đ, Ghế học sinh GHS01, Công Ty Tnhh Tm-Sx Long Gia Uy, Cần bán/Dịch vụ chuyên mục Trang trí nội thất tại Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - 2016-08-04 20:08:3 GHS01 Typ B: Organische Peroxide, die explosive Eigenschaften haben und in GHS02 H241 Organische Peroxide Typ B (Org. Perox. B) 2.15/B Anhang I, Teil 2.15 der Verpackung zur Wärmeexplosion, aber nicht zur Detonation, neigen keine direkte E Umwandlung Explosionsgefährlich möglich O Brandfördernd Gefahr GHS01 GHS02 H24 Part number BK-GHS01, which is associated with national stock number 7610016619882, is now available in our stock.BK-GHS01, which is a Manual Technical is manufactured by Icc The Compliance Center Inc.This part has an FSC code of. For a quote on this part BK-GHS01, fill out the form provided below with as much detail as possible.The more information you provide, the better our quote will. GHS01. Kategorie Kategorie: Šablony:Chemické symboly nebezpečí GHS {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses

Alle Ghs01 zusammengefasst. In der folgende Liste sehen Sie als Käufer die Liste der Favoriten der getesteten Ghs01, bei denen die oberste Position den oben genannten Favoriten darstellt. Unser Testerteam wünscht Ihnen bereits jetzt viel Spaß mit Ihrem Ghs01!Sollten Sie Anregungen haben, texten Sie unserem Team doch gerne Overwegingen voor u een grond koopt. Doe een omgevingscheck om te weten welke voorschiften op een bepaald perceel gelden.. Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning Alle Ghs01 im Blick. Im Folgenden finden Sie als Käufer die Testsieger an Ghs01, bei denen der erste Platz den oben genannten Favoriten ausmacht. Sämtliche der im Folgenden aufgelisteten Ghs01 sind direkt auf Amazon im Lager und zudem in weniger als 2 Tagen bei Ihnen zu Hause

Pictogram GHS01 - Explosiegevaar Veiligheidsbord

GHS09 - Environmental Hazard. Self adhesive labels on a white background with a black pictogram bordered by a red diamond 6/10/2015 3. 5-10/06/2015. 6. nieuwe pictogrammen. gevaarlijk voor het aquatisch milieu ghs09 explosief ghs01 ontvlambaar ghs02 oxiderend ghs03 corrosief ghs05 giftig ghs06! irriterend, sensibiliserend, schadelijk ghs07 lange termijn gezondheidsgevaarlij GHS01 explosieve stoffen bord, 250 x 250 mm : Amazon.nl: Kantoorproducten Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools die nodig zijn om u in staat te stellen aankopen te doen, uw winkelervaring te verbeteren en onze diensten aan te bieden, zoals beschreven in onze Cookieverklaring Radiation protection 228 Breathing protection 180 Identifiaction of hazards 208 2. Occupational safety / Security Contents 169 Vinyl gloves 192 + Latex gloves 195 + Nitrile gloves 197 + Chemical.

De nieuwe classificatie betekent ook een aanpassing van de GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 Ontplofbare stoffen Zelfontledende stoffen Organische peroxiden Ontvlambaar Zelfontledende stoffen Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen Zelfverhitting reactieve Ontvlambare gassen Organische peroxiden Oxiderend. Drodzy Konsumenci, w nawiązaniu do wczorajszej wystrzałowej nocy prezentujemy piktogram GHS01 - WYBUCHAJĄCA BOMBA. Produkty oznakowane poniższym.. Betekenis Preventie Preventie Giftig (GHS06) Zeer giftige of giftige producten: (GHS01) Explosieve producten reageren heftig onder invloed van een vlam, warmte, schok of wrij-ving en kunnen tot ontploffi ng komen; ze kunnen ernstige ver-brandingen en grote materiële schade veroorzaken. Weghouden van von Borden, stickers, stickers op rol, magneten en verpakkingstape met GHS pictogram van een uitroepteken voor het waarschuwen van het gevaar voor gevaarlijke, schadelijke en irriterende stoffen - GHS07.. Het pictogram waarschuwt voor stoffen met verschillende gevaren. De stoffen kunnen een acute vergiftiging veroorzaken bij inademen of inslikken, kunnen irriterend werken voor luchtwegen, kunnen.

ADR gevaarlijke goederen lijst van klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen. Voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig. GHS01 Ontplofbare stoffen en voorwerpen. De etiketten van goederen in deze lijst dienen onder andere voorzien. te zijn van bovenstaand CLP / GHS pictogram GHS01: Ontplofbaar/Explosief : dode boom en vis: GHS09: Milieugevaarlijk : persoon met witte ster (nieuw!) GHS08: Gezondheidsgevaar op lange termijn : gasfles (nieuw!) GHS04: Houder onder druk : Een woordje uitleg over de gevarenaanduidingen: Giftig : Een stof is giftig (Toxisch) als ze ernstige schade toebrengt aan de gezondheid

Betekenis GHS Symbolen GHS01 - Explosief GHS02 - Ontvlambaar GHS03 - Brand bevorderend (oxiderend) GHS04 - Houder onder druk GHS05 - Corrosief (Bijtend) GHS06 - Toxisch (Giftig) GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn GHS09 - Milieugevaarlijk . Etikettering A Headset Gamer Xzone Ghs01 com as melhores condições você encontra no site do Magalu. Confira 2 www.altecnv.be - www.altec.nl Leidingmarkering: wetgeving Waarom coderen? Voldoen aan de wettelijke verplichtingen! De werkgever is verplicht om leidingen die gevaarlijke stoffen transporteren te identificeren volgens de Europese richtlijn 92/58. Deze richtlijn is in Nederland bekrachtigd door KB 530 Veiligheids- en gezondheidssignalering en in België door het K Pictogram GHS01 - Explosiegevaar. 14,50 al vanaf 8,- klik voor meer info. Pictogram GHS02 - Gevaar (zeer) licht on. 14,50 al vanaf 8,- klik voor meer info. populairste keuze. Pictogram GHS03 - Gevaar oxiderende stof. 14,50 al vanaf 8,- klik voor meer info. Pictogram GHS04 - Houder onder druk

GHS03 - Gevaar oxiderende stoffen - Officiële veiligheidspictogramme

GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS07 GHS08 GHS09 GHS05 GHS06. 7 Verbodspictogrammen Verbodspictogrammen worden gebruikt om aan personeel en bezoekers aan te Dit betekent dat de pictogrammen oplichten in situaties waarbij het donker wordt, bijvoorbeeld bij brand. Lichtgevende pictogrammen 23. 24 Brandbestrijdings Ghs01 Erfahrungsberichte. Um zu erkennen, dass die Wirkung von Ghs01 wirklich effektiv ist, schadet es nichts einen Blick auf Beiträge aus sozialen Medien und Resümees von Anwendern zu werfen.Studien können bloß selten zurate gezogen werden, weil diese ungemein kostenintensiv sind und meistens nur Pharmazeutika umfassen Houder onder druk symbool. Houder onder druk. Fysieke product informatie: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010' uitvoering sticker of vlak bord (Alupanel 2mm) verschillende afmetingen mogelijk; front geheel reflecterend klasse 1 of klasse GHS Symbool - GHS04 - Houder onder druk 2021_CVB_05963 - OMV_2021074138 - melding voor de exploitatie van een bouwwerf (met mazouttank en opslag van gevaarlijke stoffen) - Stropkaai 38, 9000 Gent - Aktenam

GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS07 GHS08 GHS09 GHS05 GHS06 & & & betekent dat de pictogrammen oplichten in situaties waarbij het donker wordt, bijvoorbeeld bij brand. Kleuren en vormen zijn bijzonder belangrijk voor signalisatie en veiligheid. Specifieke kleure Leer de betekenis van de pictogrammen uit je hoofd. Zoek thuis naar een aantal flessen, potjes of tubes die zijn voorzien van dit soort etiket- Naam: Klas: 40 ONTPLOFBARE STOF (GHS01) De stof kan door slag of stoot, maar ook door verhitting exploderen. Voorkomen van ongelukken: 1

Betekenis van de gevarenpictogrammen* Belgisch Antigifcentru

P305+351+338 Dit is een zogenaamde combinatie zin. De betekenis is samengesteld door middel van meerdere van deze is een combinatie van P-zinnen: (305) BIJ CONTACT MET DE OGEN: (351)Voorzichtig afspoelen met water gedurende enige minuten. (338) Contact lenzen, indien mogelijk verwijderen. Blijven spoelen. P302+352 is ook een combinatiezin GHS01 explosieve stoffen bord, 150 x 150 mm. ProductinformatieBelangrijkste kenmerkenAfmeting: 150 x 150 mmVerkrijgbaar per stukMateriaal:.. GHS01 explosieve stoffen sticker, 105 x 105 mm, 2 per vel. ProductinformatieBelangrijkste kenmerkenAfmeting: 105 x 105 mm2 stickers op één velMateriaal:..

12-mrt-2015 - Deze pin is ontdekt door Gerrit Jacobs. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest CLP-GHS. Pictogrammen. GHS01 Instabiele ontplofbare stoffen. Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4. Zelfontledende stoffen of mengsels - types A en De CLP Verordening definieert meer gevaren en kent soms andere grenzen voor gevaarindeling CLP-waarschuwingsstickers klevend of magnetisch Gas onder druk - GHS04. Nieuwe identificatiesymbolen voor gevaarlijke stoffen volgens het GHS (Globally Harmonized System of globaal geharmoniseerd systeem). De CLP-regelgeving (wat staat voor 'Classification, Labelling and Packaging', of indeling, etikettering en verpakking) maakt de toepassing. GHS pictogrammen Groot assortiment · 14 dagen retourrecht · Eigen Showroo . Dé specialist op het gebied van deurbeslag. Bekijk ons ruime assortiment hier ; Free Shipping on eBa ; GHS pictogram gallery from the United Nations Economic Commission for Europe This page was last edited on 20 January 2021, at 01:34 (UTC) dit betekent dat sandalen, slippers, ballerina's of ander schoeisel dat een deel van de voet/enkel onbedekt laat niet toegelaten is. lange sokken aangezien uw broek naadloos moet aansluiten op uw schoeisel. Ook geen nylon kousen/sokken 23 24 niet in orde => geen practicum => 0/25 terugkomen met aangepaste kledij/schoeisel zal de zaak niet.